เที่ยวเมืองไทย

อย่าใจร้อนในการขับรถ

เที่ยวเมืองไทย

การเที่ยวป่า เป็นเรื่องที่ท่านต้องอดทนพอสมควร เพราะว่าการเที่ยวป่าท่านต้องมีการเดินทางที่ขึ้นเขาด้วย และเรื่องการเที่ยวเมืองไทย เราสามารถเดินทางท่องป่าก็ได้เพราะว่ามีเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันมาก ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวทะเลหรือว่าน้ำตก หรืออะไรก็ได้ที่ท่านอยากจะไป

เรื่องการเดินทางแบบนี้บางครั้งเราก็ต้องมีการระวังตัวให้ดี เรื่องของการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่จัดว่าสำคัญที่สุดแล้ว เรื่องการเตรียมยากันยุงเข้าไปหรือว่า เสบียงอาหาร และก่อนที่จะเข้าป่าก็ต้องหาคนที่มีความชำนาญในการเข้าป่าด้วยไม่ใช่ว่าท่านลุยเดียวไปคนเดี่ยวเป็นเรื่องที่คิดว่าอันตรายที่สุดแล้ว

แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม เรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ต้องคิดถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก เพราะความปลอดภัยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญหรือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อคนเราอย่างมาก บางครั้งท่านเดินทางก็ต้องคิดถึงครอบครัวด้วยว่า ครอบครัวหรือว่าคนช้างหลังเราจะอยู่อย่างไร หากว่าท่านต้องเสียชีวิตไป

มันก็เลยมีเรื่องของการประกันชีวิตในช่วงที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยเหมือนกัน การทำประกันการท่องเที่ยวมันก็ดีนะในช่วงที่เกิดไวรัสโคโรน่าระบาดแบบนี้ เป็นเรื่องที่บางครั้งเราไม่อยากจะให้เกิดแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่เป็นไปได้ แม้ว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยก็ตาม

แต่ว่าเรื่องการเดินทางขอให้ท่านอย่าใจร้อน บางคนใจร้อนเรื่องการขับรถไม่มีประกันภัยก็จะขับรถเร็วๆ อีกเป็นเรื่องที่อันตรายมาก ก็ต้องคิดเรื่องนี้ด้วย